Ungdommer fremstilt i media

Ungdommer blir fremstilt i media idag på veldig forskjellige måter. Det blir like ofte publisert saker om fyll og fanteri som hvor skoleflinke og ansvarlige de er. Eksempler på dette er de to sakene fra aftenposten “Sprittaxiene sto klare da ungdommen dro til skogs” og “Ungdommene nå til dags har aldri vært bedre”.

I artikkelen “Sprittaxiene sto klare da ungdommen dro til skogs” skriver aftenpostens reportere om hvordan 15-16 åringer kjøper store mengder farlig sprit fra Polen. Denne saken omhandler en utefest på Songsvann som ble stengt ned pga. ekstremt mange fulle ungdommer. Politiet måtte bruke både biler og helikopter for å avløse festen.

De fremstiller ungdom som uansvarlige og dumme nok til å kjøpe denne farlige spriten. Reporteren har snakket med politiet og i saken nevner de at når rundt 1000 ungdommer samles (som skjedde i dette tilfelle) er det ofte en del gutter som bøller og kan prøve og starte slåsskamper eller lignende. Med dette blir unge gutter fremstilt som aggressive og trøbbel startere. denne artikkelen plaserer alle ungdom i en boks markert “fylle generasjon”.

skjermbilde-2016-10-11-kl-22-09-44
bilde fra utefesten

På den andre siden skriver også aftenposten saken “Ungdommene nå til dags har aldri vært bedre”. Her skriver avisen om funnene i en undersøkelse av NOVA.

Her er noen av funnene:

  • 94 prosent svarer at de trives «nokså godt» eller «svært godt» på skolen.
  • Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning.
  • Tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.
  • 80 prosent er «litt eller svært fornøyd med mor og far».
  • 84 prosent har aldri røyket.
  • 82 prosent har aldri brukt snus.
  • Åtte av ti trener minst én gang i uken.
  • 9 av 10 har minst én nær venn.
  • To av tre er helt sikre på at de har minst én venn som de «kan stole fullstendig på og betro seg til om alt mulig»

I artikkelen nevner de at siden 1990 har rusbruk gått kraftig ned sammen med ungdomskriminaliteten. De mener grunnen til dette er gode foreldre, bedre skoleforhold og at de i større grad kjøper de voksenes løsninger. Noe av grunnen til at dagens ungdom er så flink er både presset men samtidig alle mulighetene de har. I denne artikkelen får ungdommene stjerne i boken. Den roser ungdommens lyst til å ta livet sitt inn i sine egne hender og gjøre det de har lyst til.

Ungdommer er altså konstant fremstilt forskjellig i media. De kan virkelig ikke bestemme seg for om det er den værste generasjonen noen sinne eller den beste. Min personlige mening er at ungdom er bare blitt bedre til å finne en god mellomting mellom rebelsk og ansvarlig “nesten-voksen” oppførelse.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s