Oslos rikeste bydel tok inn 3 flyktninger isteden for 75

I år skal Oslo ta imot 1000 flyktninger, Vestre Aker har bare tatt inn tre av sin kvote på 75. 678 av disse 1000 flyktningene er bosatt så langt i forskjellige bydeler i Oslo, som gamle oslo og grorud. Antall flyktninger er dobbelt så mange som for to år siden, grunnen til dette er at flyktningene fra i fjor blir i år bosatt sammen med årets flyktninger. Østliggende bydeler som Stovner og Sagene er nærme sine mål med 40 av 49 og 57 av 62 flyktninger, mens vestre aker har tatt inn 3 av 75 flyktninger. Vestre aker er ikke den eneste bydelen som ligger langt etter skjemaet sitt. Ullern har også tatt inn veldig få flyktninger med kun 4 av 50 bosatte.

 

Vestre aker, i følge likningstallene, har de rikeste innbyggerne i Oslo og har eneboliger og lite blokkbebyggelse på grunn av sine langstrakte villastrøk. Dette kan være noe av grunnen til at det er vanskelig og finne plass til nykommerne når det ikke går å plassere dem i slike hus på grunn av at det ikke går økonomisk. Det er nemlig vanskelig å begrunne å betale skyhøye priser for å bosette en familie når man kan bosette fler i strøk som ikke er like dyre som det er i vestre aker. Jan Nytveit, bydelsdirektør i Vestre Aker sier til aftenposten ”Vi har et lavt antall kommunale boliger og et begrenset utleiemarked.” Han mener dette er grunnen til at de ikke har tatt inn noen flere enn tre av de 75 flyktningene de skulle ha hatt kapasitet til. Det kan umulig bare være bare  tre ledige leiligheter i vestre aker som kan brukes av flyktninger.

 

I Ullern bydel har de derimot flere tomme boliger og plass til flyktninger som trenger det. De har allikevel bare tatt imot fire flyktninger i år, selv om deres kapasitet skal ligge på 50 flyktninger. Spranget til neste bydel som tar imot minst flyktninger i år er Grorud med 30 av 42 flyktninger tatt imot. Dette spranget er veldig stort og forskjellen er stor. Ullern venter på flere flyktninger å plassere men når de får disse flyktningene vil de fortsatt ikke være i nærheten av sin egentlige kapasitet.

 

Så er den egentlige grunnen en ”smårasisme” som har vokst fram på vestkanten som fører til mer motstand mot inntak av flyktninger? Vestkanten er også den delen av Oslo som har integrert færrest innvandrere generelt siden den store økningen av innvandrere som kom på syttitallet. Kan dette ha ført til holdninger på vestkanten som gjør at våre nye landsmenn ikke er eller føler seg velkomne i bydeler på vestkanten som Vestre Aker og Ullern? Ikke nødvendigvis fordi nordre aker, som er regnet som både vestkant og østkant, har tatt imot det store antallet 71 av 78 flyktninger som er det nest høyeste antall flyktninger tatt i mot i en bydel. Det er et bedre inntak en mange andre bydeler. På Frogner er det samme historie, de ha nemlig tatt inn 76 av 87 flyktninger så langt i år og har altså høyest inntak flyktninger. Altså er det nødvendigvis ikke ”anti-innvandrings” kultur bak dette.

 

5800 flyktninger venter på bosetning på landsbasis i Norge i dag. Det har vært en stor økning siden januar i år. Da var den nemlig 1400 flyktninger som ventet på å bli bosatt. Nå i starten av oktober var det hele 5800 som fortsatt venter på bosettelse opplyser IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Denne mengden flyktninger er høy og hvis ikke bydeler som vestre aker tar inn nok vil det være vanskelig å få plass til alle. I følge UDI har de øket sin saksbehandlingskapasitet kraftig og det vil skje mange flere bosetninger i 2. Halvdel av 2016. Dette vil gjerne gjelde Ullern opplyser Morten IMDi Østs saksleder.

 

Oslo kommune ønsker at fremtidsplanene for flyktnings bosetning i Oslos bydeler skal øke så det ligger over gjennomsnittet på integrering av flyktninger i samtlige bydeler. Kommunen ønsker også at flyktningene skal bli bedre og jevnere fordelt mellom alle bydelene i Oslo. Det varierer år for år hvilke bydeler som har det vanskelig med plassering av flyktninger.

 

kilde: http://www.aftenposten.no/osloby/Oslos-rikeste-bydel-har-bare-tatt-imot-tre-flyktninger-606711b.html

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s